วิธีเปิดร้านหนังสือออนไลน์ให้รวย

วิธีเปิดร้านหนังสือออนไลน์ให้รวยสวัสดีผู้ที่ประกอบอาชีพร้านหนังสือออนไลน์ทุกท่านครับผมเองเชื่อว่าทุกคนที่ก้าวเข้ามาสู่แวดวงธุรกิจร้านหนังสือออนไลน์คงมีความใฝ่ฝันที่เหมือนๆ กันนั่นก็คือการร่ำรวยจากการทำธุรกิจร้านหนังสือออนไลน์ซึ่งผมเองกด็ยอมรับครับว่าผมนั้นก็เป็นหนึ่งในผู้ที่คิดเช่นนี้ด้วยเช่นกันเพราก่อนที่ผมจะหันมาทำธุรกิจร้านหนังสือออนไลน์ผมเองศึกษามันมาเป็นอย่างดีและรู้ทันทีว่าหากเราวางแผนไว้อย่างรัดกุมและมีทิศทางในการดำเนินธุรกิจที่ชัดเจนรับรองได้ว่าจะสามารถทำกำไรและมีความร่ำรวยจากธุรกิจได้ภายในระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี

หลายคนเมื่อได้ยินคำว่า 5 ปี อาจจะอุทานว่า “นานจัง” แต่ผมเองอยากจะให้ผู้ที่คิดเช่นนี้ลองพิจารณาตามดูนะครับว่าโดยทั่วไปแล้วธุรกิจต่างๆ กว่าจะเริ่มอยู่ตัวต้องใช้เวลาๆไม่น้อยกว่า 3 ปีกว่าจะให้เป็นที่รู้จักต้องใช้เวลาอีก 3 ปีและกว่าจะมั่นคงร่ำรวยจนถึงขั้นร่ำรวยต้องใช้เวลาอีกไม่ต่ำกว่า 4 ปีนั้นก็ล่อเข้าไป 10 ปีแล้วดังนั้นการที่ธุรกิจร้านหนังสือออนไลน์จะใช้เวลาในการดำเนินการแล้วประสบผลสำเร็จ ร่ำรวย โดยใช้เวลาเพียงแค่ 5 ปีนั้นจึงเป็นอะไรที่ชิลมากครับ

ทีนี้หลายคนอาจจะอยากรู้แล้วว่าอะไรที่เป้นปัจจัยที่ทำให้เราประสบผลสำเร็จภายในระยะเวลา 5 ปีที่ประกอบอาชัพนี้ซึ่งตัวการทำให้เราประสบควรามสำเร็จมีเพียงอย่างเดียวครับคือเรื่องของสติและความมีระเบียบวินัยต่อตนเองซึ่งหากเรามมีมันแล้วรับรองว่าทำอย่างไรก็ไม่เจ๊งและขาดทุน